1403. Orgelmusik zur Marktzeit

Orgelmusik zur Marktzeit
Bach, Praeludium & Fuge G-Dur, Partita „O Gott, du frommer Gott“ u.a.
An der Klais-Orgel: Bernd Schaboltas